Poznaj szkołę i jej właściciela

Kurs prawniczego języka angielskiego

Kurs przeznaczony jest dla m. in. prawników, radców prawnych, adwokatów oraz tłumaczy, a także dla studentów prawa, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności językowe z zakresu Legal English (zarówno w kontekście akademickim jak i zawodowym). Pomaga poznać i zrozumieć terminologię prawniczą oraz różnice pomiędzy polskim, brytyjskim oraz amerykańskim systemem prawnym. Kurs rozwija umiejętności komunikacyjne (mówienie i pisanie) umożliwiające skuteczne porozumiewanie się w środowisku biznesowym i prawnym.

Metodologia:

Nauka oparta jest na metodzie komunikatywnej i koncentruje się na sprawnym porozumiewaniu się w sytuacjach dotyczących życia zawodowego. Kurs jest prowadzony przez lektora polskiego lub native speakera w oparciu o przygotowany program i profesjonalny podręcznik. Postępy w nauce monitorowane są regularnie poprzez powtórki, test semestralny oraz test końcowy. Po każdym semestrze uczestnicy otrzymują raport postępów w nauce wraz z opinią lektora.

Poziomy:

Kurs odbywa się na jednym poziomie zaawansowania: wyższym średnio-zaawansowanym (B2).

Po ukończeniu kursu:

Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu języka prawnego. Potrafisz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafisz formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie Legal English, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji i sporów, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Nauka w Infoteach to:

Zajęcia w małych (do 6 osób) i jednorodnych poziomowo oraz wiekowo grupach lub indywidualnie.

Kursy w godzinach porannych lub popołudniowych, od poniedziałku do soboty.

100-minutowe zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu.

Efektywne rozwijanie wszystkich sprawności językowych.

Pierwsze zajęcia "rozpoznawcze" - gratis (w momencie, gdy kursant nie decyduje się na dalszą naukę).

Podręcznik - gratis (dotyczy wyłącznie zajęć grupowych, gdy grupa liczy min. 4 osoby).

Atrakcyjna cena.

Dowolny okres uczestnictwa dający możliwość rezygnacji z kursu w każdym momencie trwania.

Miła i swobodna atmosfera.

Wieloletnie doświadczenie (od 2009 roku) poparte referencjami od renomowanych firm.

Jak zapisać się na każdy z naszych kursów?

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo: szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT.

Zakwalifikowanie na odpowiedni poziom odbywa się poprzez przeprowadzenie darmowego testu sprawdzającego.

Osoby kontynuujące naukę kwalifikowane są do kolejnej grupy po ukończeniu danego poziomu kursu.

Szybki kontakt

Napisz:

biuro@infoteach.pl

Zadzwoń:

(+48) 608 520 849