Pozostałe oferty:

Kursy ogólne

Kursy specjalistyczne

Biznesowy

Finansowy

Inżynieryjny

Hotelarski

Turystyczny

Prawniczy

Logistyczny

IT

Automotive

Kursy egzaminacyjne

Szkolenia dla firm

Polish for foreigners

Inne języki

Tłumaczenia

Także w wersji online

Kursy specjalistyczne

Infoteach.pl | Kursy spacjalistyczne | Język angielski prawniczy

Kurs prawniczego języka angielskiego

Kurs przeznaczony jest dla m. in. prawników, radców prawnych, adwokatów oraz tłumaczy, a także dla studentów prawa, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności językowe z zakresu Legal English (zarówno w kontekście akademickim jak i zawodowym). Pomaga poznać i zrozumieć terminologię prawniczą oraz różnice pomiędzy polskim, brytyjskim oraz amerykańskim systemem prawnym. Kurs rozwija umiejętności komunikacyjne (mówienie i pisanie) umożliwiające skuteczne porozumiewanie się w środowisku biznesowym i prawnym.

Metodologia:

Nauka oparta jest na metodzie komunikatywnej i koncentruje się na sprawnym porozumiewaniu się w sytuacjach dotyczących życia zawodowego. Kurs jest prowadzony przez lektora polskiego lub native speakera w oparciu o przygotowany program i profesjonalny podręcznik. Postępy w nauce monitorowane są regularnie poprzez powtórki, test semestralny oraz test końcowy. Po każdym semestrze uczestnicy otrzymują raport postępów w nauce wraz z opinią lektora.

Poziomy:

Kurs odbywa się na jednym poziomie zaawansowania: wyższym średnio-zaawansowanym (B2).

Po ukończeniu kursu:

Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu języka prawnego. Potrafisz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafisz formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie Legal English, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji i sporów, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Nauka w Infoteach to:

Zajęcia w małych (do 6 osób) i jednorodnych poziomowo oraz wiekowo grupach lub indywidualnie.

Kursy w godzinach porannych lub popołudniowych, od poniedziałku do soboty.

100-minutowe zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu.

Efektywne rozwijanie wszystkich sprawności językowych.

Pierwsze zajęcia "rozpoznawcze" - gratis (w momencie, gdy kursant nie decyduje się na dalszą naukę).

Podręcznik - gratis (dotyczy wyłącznie zajęć grupowych, gdy grupa liczy min. 4 osoby).

Atrakcyjna cena: 25 zł / 50 min (zajęcia grupowe) lub 60 zł / 50 min (zajęcia indywidualne).

Dowolny okres uczestnictwa dający możliwość rezygnacji z kursu w każdym momencie trwania.

Miła i swobodna atmosfera.

Wieloletnie doświadczenie (od 2009 roku) poparte referencjami od renomowanych firm.

Jak zapisać się na każdy z naszych kursów?

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo: szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT.

Zakwalifikowanie na odpowiedni poziom odbywa się poprzez przeprowadzenie darmowego testu sprawdzającego.

Osoby kontynuujące naukę kwalifikowane są do kolejnej grupy po ukończeniu danego poziomu kursu.

ZAUFALI NAM

NA SKRÓTY

Skonaktuj się

Napisz maila

 biuro@infoteach.pl

lub zadzwoń

 (+48) 608 520 849