Poznaj szkołę i jej właściciela

Kurs języka angielskiego dla sektora finansowego

Kurs języka angielskiego dla sektora finansowego przeznaczony jest dla osób związanych zawodowo z rynkiem finansowym, m.in. księgowych, bankowców oraz studentów tych kierunków. Kurs prezentuje kluczowe pojęcia oraz słownictwo z zakresu finansów i bankowości, dzięki czemu przygotowuje do sprawnego posługiwania się językiem angielskim w tych sektorach. Ponadto kurs oferuje informacje ogólne dotyczące zagadnień finansowych, ćwiczenia z zakresu umiejętności negocjacji (niezwykle przydatne w budowaniu kariery), oraz wzory e-maili, listów i raportów.

Metodologia:

Nauka oparta jest na metodzie komunikatywnej i koncentruje się na sprawnym porozumiewaniu się w sytuacjach dotyczących życia zawodowego. Kurs jest prowadzony przez lektora polskiego lub native speakera w oparciu o przygotowany program i profesjonalny podręcznik. Postępy w nauce monitorowane są regularnie poprzez powtórki, test semestralny oraz test końcowy. Po każdym semestrze uczestnicy otrzymują raport postępów w nauce wraz z opinią lektora.

Poziomy:

Kurs odbywa się na jednym poziomie zaawansowania: średnio-zaawansowanym (B1/B2).

Po ukończeniu kursu:

Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na konkretne tematy finansowe i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy zawodowe z zakresu Twojej specjalności. Potrafisz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafisz formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów finansowych (bankowość, księgowość, giełda, zarządzanie aktywami, itp.), a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Nauka w Infoteach to:

Zajęcia w małych (do 6 osób) i jednorodnych poziomowo oraz wiekowo grupach lub indywidualnie.

Kursy w godzinach porannych lub popołudniowych, od poniedziałku do soboty.

100-minutowe zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu.

Efektywne rozwijanie wszystkich sprawności językowych.

Pierwsze zajęcia "rozpoznawcze" - gratis (w momencie, gdy kursant nie decyduje się na dalszą naukę).

Podręcznik - gratis (dotyczy wyłącznie zajęć grupowych, gdy grupa liczy min. 4 osoby).

Atrakcyjna cena.

Dowolny okres uczestnictwa dający możliwość rezygnacji z kursu w każdym momencie trwania.

Miła i swobodna atmosfera.

Wieloletnie doświadczenie (od 2009 roku) poparte referencjami od renomowanych firm.

Jak zapisać się na każdy z naszych kursów?

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo: szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT.

Zakwalifikowanie na odpowiedni poziom odbywa się poprzez przeprowadzenie darmowego testu sprawdzającego.

Osoby kontynuujące naukę kwalifikowane są do kolejnej grupy po ukończeniu danego poziomu kursu.

Szybki kontakt

Napisz:

biuro@infoteach.pl

Zadzwoń:

(+48) 608 520 849