Poznaj szkołę i jej właściciela

Kurs języka angielskiego w branży hotelarskiej

Kurs języka angielskiego w hotelarstwie przeznaczony jest dla osób działających w branży hotelarskiej oraz branżach pokrewnych (turystyka, hospitality, gastronomia, wellness). Kurs przydatny dla pracowników szeroko pojętego sektora hotelarskiego oraz w pracy na stanowiskach takich jak: pracownicy recepcji, gastronomii hotelowej oraz obsługi hotelu. Zawiera zwroty używane w kontaktach z klientami, rozmowach telefonicznych oraz innych sytuacjach życia hotelowego.

Metodologia:

Nauka oparta jest na metodzie komunikatywnej i koncentruje się na sprawnym porozumiewaniu się w sytuacjach dotyczących życia zawodowego. Kurs jest prowadzony przez lektora polskiego lub native speakera w oparciu o przygotowany program i profesjonalny podręcznik. Postępy w nauce monitorowane są regularnie poprzez powtórki, test semestralny oraz test końcowy. Po każdym semestrze uczestnicy otrzymują raport postępów w nauce wraz z opinią lektora.

Poziomy:

Kurs odbywa się na jednym poziomie zaawansowania: podstawowym (A1).

Po ukończeniu kursu:

Rozumiesz i potrafisz stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia związane z pracą w hotelarstwie. Potrafisz przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia zawodowego oraz prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym pracujesz, ludzi, których znasz oraz rzeczy, które posiadasz. Potrafisz prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Nauka w Infoteach to:

Zajęcia w małych (do 6 osób) i jednorodnych poziomowo oraz wiekowo grupach lub indywidualnie.

Kursy w godzinach porannych lub popołudniowych, od poniedziałku do soboty.

100-minutowe zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu.

Efektywne rozwijanie wszystkich sprawności językowych.

Pierwsze zajęcia "rozpoznawcze" - gratis (w momencie, gdy kursant nie decyduje się na dalszą naukę).

Podręcznik - gratis (dotyczy wyłącznie zajęć grupowych, gdy grupa liczy min. 4 osoby).

Atrakcyjna cena.

Dowolny okres uczestnictwa dający możliwość rezygnacji z kursu w każdym momencie trwania.

Miła i swobodna atmosfera.

Wieloletnie doświadczenie (od 2009 roku) poparte referencjami od renomowanych firm.

Jak zapisać się na każdy z naszych kursów?

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo: szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT.

Zakwalifikowanie na odpowiedni poziom odbywa się poprzez przeprowadzenie darmowego testu sprawdzającego.

Osoby kontynuujące naukę kwalifikowane są do kolejnej grupy po ukończeniu danego poziomu kursu.

 Kursanci, którzy ukończyli KURS HOTELARSKI często kontynuowali naukę na KURSIE TURYSTYCZNYM

Szybki kontakt

Napisz:

biuro@infoteach.pl

Zadzwoń:

(+48) 608 520 849