Poznaj szkołę i jej właściciela

Kursy ogólne

Kursy języka angielskiego ogólnego przeznaczone są dla starszej młodzieży i osób dorosłych, którzy chcą swobodnie porozumiewać się w języku angielskim, czytać teksty ze zrozumieniem, rozumieć filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne oraz pisać e-maile, raporty, wypracowania, sprawozdania itp. Nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych, czyli mówienia, czytania, słuchania oraz pisania.

Metodologia:

Nauka oparta jest na metodzie komunikatywnej i koncentruje się na sprawnym porozumiewaniu się w sytuacjach dotyczących życia codziennego. Kurs jest prowadzony przez lektora polskiego lub native speakera w oparciu o przygotowany program i profesjonalny podręcznik. Postępy w nauce monitorowane są regularnie poprzez powtórki, test semestralny oraz test końcowy. Po każdym semestrze uczestnicy otrzymują raport postępów w nauce wraz z opinią lektora.

Poziomy:

Kurs odbywa się na pięciu poziomach zaawansowania: podstawowym (A1), niższym średnio-zaawansowanym (A2), średnio-zaawansowanym (B1), wyższym średnio-zaawansowanym (B2) oraz zaawansowanym (C1).

Po ukończeniu kursu:

Na poziomie C1 rozumiesz szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafisz wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafisz posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafisz formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Jak zapisać się na każdy z naszych kursów?

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo: szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT.

Zakwalifikowanie na odpowiedni poziom odbywa się poprzez przeprowadzenie darmowego testu sprawdzającego.

Osoby kontynuujące naukę kwalifikowane są do kolejnej grupy po ukończeniu danego poziomu kursu.

 Kursanci, którzy ukończyli KURS OGÓLNY często kontynuowali naukę na KURSIE BIZNESOWYM

Szybki kontakt

Napisz:

biuro@infoteach.pl

Zadzwoń:

(+48) 608 520 849