Poznaj szkołę i jej właściciela

Nasze metody nauczania

Nauka w INFOTEACH Profesjonalne kursy i szkolenia oparta jest na metodzie komunikatywnej i koncentruje się na sprawnym porozumiewaniu się w sytuacjach dotyczących życia codziennego i/lub zawodowego.

Skupiamy się na wszechstronnym rozwoju wszystkich sprawności językowych, czyli mówienia, czytania, słuchania oraz pisania.

Kursy prowadzone są przez wykształconych i doświadczonych lektorów polskich oraz native speakerów w oparciu o wcześniej przygotowany program i profesjonalny podręcznik. Postępy w nauce monitorowane są regularnie poprzez powtórki, test semestralny oraz test końcowy. Po każdym semestrze uczestnicy otrzymują raport postępów w nauce wraz z opinią lektora.

Organizacja kursu

Przed rozpoczęciem kursu

Rozpoznanie i analiza potrzeb językowych kursanta

Zakwalifikowanie na odpowiedni poziom zaawansowania dokonane na podstawie testu diagnostycznego

Przyporządkowanie do odpowiedniej, pod względem potrzeb, poziomu i wieku, grupy

Podczas kursu

Śledzenie postępów w nauce poprzez powtórki, test semestralny
oraz test końcowy

Monitorowanie obecności na zajęciach, aktywności i wywiązywania się z zadań

Przygotowanie raportu semestralnego

Po ukończeniu kursu

Przygotowanie raportu końcowego, obejmującego wyniki w nauce, frekwencję oraz opinię lektora

Wydanie zaświadczenia o ukończeniu
kursu

Szybki kontakt

Napisz:

biuro@infoteach.pl

Zadzwoń:

(+48) 608 520 849