Poznaj szkołę i jej właściciela

Cele szkoły

Celami INFOTEACH są:

Prowadzenie najwyższej jakości kursów językowych dla osób dorosłych i starszej młodzieży

Nauczanie języka w sposób umożliwiający płynną i bezstresową komunikację w języku obcym w sprawach życia codziennego

Poszerzanie wiedzy Kursantów z obszaru zawodowego w którym poruszają się na co dzień w swojej pracy

Doprowadzenie Kursantów do zdania wymaganych egzaminów

Zachęcanie Kursantów do rozwijania własnych umiejętności językowych

Szerzenie wśród Kursantów postaw otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych kultur

Sposoby ich wykonywania

Nauka prowadzona jest indywidualnie lub w małych grupach od 2 do 6 osób. W Szkole wykorzystywana jest tradycyjna metoda komunikacyjna, która zakłada aktywne używanie języka obcego już od pierwszych zajęć. Zajęcia prowadzone są w oparciu o profesjonalne podręczniki dla szkół językowych oraz według programów opracowanych przez lektorów z wykorzystaniem technik multimedialnych. W trakcie zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie.

Szybki kontakt

Napisz:

biuro@infoteach.pl

Zadzwoń:

(+48) 608 520 849